[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3848 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

kaas <29:kaane, kaant>. Paja, raamatu, kirstu kaas. Esi˖kaas, taga˖kaas. Metall˖kaas, plast˖kaas. Kuppel˖kaas (nt grillil, tordialusel). Kaane˖hind, kaane˖kujundus, kaane˖paber, kaane˖pealkiri, kaane˖pilt, kaane˖tüdruk, kaane˖ümbris

kaas˖: kaas˖abi, kaas˖alluvus ka loogika, kaas˖anne (nt ajalehel, ajakirjal), kaas˖arv mat, kaas˖häälik keel konsonant, kaas˖inimene, kaas˖kannataja, kaas˖kiri, kaas˖liik-liigibiol, kaas˖linlane, kaas˖mõju, kaas˖nähtus, kaas˖sõna keel ees- ja tagasõna, kaas˖süü jur, kaas˖tegev, kaas˖tekst kontekst, kaas˖töö, kaas˖tööline, kaas˖töötaja töökaaslane, kaas˖vestleja, kaas˖võitleja, kaas˖üürnik = kaas˖üüriline, kaas˖rahastama

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster