[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3403 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

grupp <20:grupi, .gruppi>, sageli parem: rühm. Ainult sõjanduses on termineil rühm ja grupp eri sisu. Töö˖grupp töörühm, initsiatiiv˖grupp, parem: algatusrühm. Filmi˖grupp, uudise˖grupp info, vere˖grupp, invaliidsus˖grupp. I grupi invaliid. Grupi˖ rühma-: grupi˖juht-juhi, grupi˖vanem, grupi˖näitus, grupi˖pilt. {{Grupi˖viisiline}}→ rühmadena, rühmiti, rühmaviisi, rühma viisi, nt {{grupiviisiline õpetamine}}→ rühmaõpe. Vt rühm

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster