[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3406 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

nomenkla.tuur <20:-tuuri, -.tuuri> (kindlaksmääratud) nimestik. Haiguste, toodete nomenklatuur. Kuulus nõukogudeaegsesse nomenklatuuri (oli eesõigustatud seisundis). Keemia˖nomenklatuur, zooloogia˖nomenklatuur, koond˖nomenklatuur

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster