Otsingu tulemused / Search results for "voodi"

korgas "<voodi
Jaa kaart
krakats "<voodi
JJn kaart
kretu "vana voodi
Noa Mär kaart
kripka "<voodi
Kad VJg kaart
kriva "voodi
Hlj kaart
kroika "<voodi
LNg Mar Kos Lai Ran Nõo Luk kaart
kroiku "<voodi
Kos Jür Kod Nõo Võn Kam Räp kaart
krätu "vilets voodi
Mär kaart
labak "<voodi
Pil SJn kaart
laents "<voodi
Hls kaart
nulgavoodõh (-voodi) "nurgavoodi
Plv Se kaart
nurgavoodi
VNg Lüg Jõh Vai Khk Emm Mar PJg Tor Kad VJg Trm Kod Ksi Lai kaart
nurk "<nurgavoodi
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Plt Pil KJn SJn Trv Pst Hls Krk Hel kaart
osma "<voodi
Jõe kaart
postel (poostel postil) "voodikott
Räp Se kaart
postelka "voodikott
Se kaart
saaveess (saavõsa) "voodikardin
Se kaart
seeka "<voodi
Ote kaart
sönn "voodi
Kuu kaart
tuhu- (-naine -säng -voodi) "&tuhud
Phl Mar Vig Tõs Khn Aud Hää Saa KJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel San Krl Har Se Lut kaart
ursti "voodilina
Vai kaart
uudi (uudim) "<voodi eesriie
Lüg Iis Trm kaart
voodi (vuode vue oete oeti oede(s) oodi vootõ voodõ(h) hootõ)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu Jür HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK Rak VJg Sim IisK Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Puh Võn Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei kaart

73397 lines parsed. 23 matching items found.