Otsingu tulemused / Search results for "mumm"

kahmumma "kahutama
Har kaart
kiiksmumm "seemnenupp
Nis kaart
kirimummuke "lepatriinu
Jõh kaart
mumm "<lastehirmutis kimalane lstk täi kartul
Vai Emm Mar Kul Mih Tõs Aud Saa Jür VMr Sim Iis Kod Lai Plt Pil KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ote Rõu Lut kaart
mummal "rünkpilves
Pär kaart
mummis "rünkpilves
Tõs kaart
mummoka(i)ne "<putukas
Lüg Vai kaart
mummu "vana naine
VNg kaart
sitamumm (-mumuke) "sitasitikas
Lüg Jõh Sim IisK Iis Trm kaart
sitamummuka(s) "sitasitikas
Vai IisK kaart

73397 lines parsed. 10 matching items found.