Otsingu tulemused / Search results for "ldasa"

aaldes "ajaldasa
Plt kaart
ajaldasa (aaldasa)
Jõe Koe Iis Trm kaart
ajaldase "ajaldasa
Iis kaart
ajal(l)asa "ajaldasa
Kuu Hlj VNg kaart
ajal(l)ase "ajaldasa
Lüg kaart
arvaldasa "harva
VNg kaart
ialdasa
Kuu VJg kaart
imuldasa "himukalt
Kad kaart
karvaldasa "värvuselt
Kuu VJg kaart
kasvuldasa (kasuldasa kasuldase kasuldes) "kasvult
Kuu Hlj Trm KJn kaart
kerraldasa
Kuu kaart
korreldasa "kõrre poolest
Kuu kaart
käsildasa "käsitsi
Mar kaart
laialdasa "laialt
VNg JMd kaart
luuldasa "arvult
Kuu kaart
mieleldasa (meeleldase) "<meeleldi
Kuu VNg Jõh Koe Iis Kod kaart
näpuldasa "vähe
VJg Iis kaart
näuldasa "<sarnane
Iis kaart
pereldasa "pere poolest
Trm kaart
ramuldasa "rammu poolest
Trm kaart
rumaldasa (rumaldase) "rumalusest
Iis Trm kaart
ruumildasa "ruumi poolest
Trm kaart
vanavaldasa "vanaviisi
Kuu kaart
volildasa (volildase) "soovikohaselt
Jõe Kad VJg kaart

73397 lines parsed. 24 matching items found.