Otsingu tulemused / Search results for "kõvasi"

kõvasi (kõvass kõbas)
Jõe Kuu Jõh Jäm Khk Kär Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos Jür KuuK JMd Koe Iis Trm Plt KJn kaart
kõvask (kõbask) "kõvasi
KJn Trv Pst Hls Krk Hel Nõo Ote San Kan Urv Har kaart

73397 lines parsed. 2 matching items found.