Otsingu tulemused / Search results for "kõiv"

kõiv (koiv kõju) "kask
Kuu Hlj Trv Hls Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kõivane "kasest
Ran Puh Nõo Võn Lei kaart
kõivaseen "kaseriisikas
Trv Hel kaart
kõivastik "kaasik
Har Se kaart
kõivik "kaasik
Trv Hel Ran Kam kaart
kõivistik (kõõvistik) "kaasik
Puh Nõo TMr Kam Ote San Har Plv Vas Räp Se kaart
kõivist(u) "kaasik
Urv Har Räp Lei kaart
kõivokõrgats "<seen
Räp Se kaart
kõivune (kõone) "kasest
Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
kõivuseen "<kaseriisikas
Ran Nõo San Rõu Räp Se kaart
kõivustik (kõostik) "kaasik
Rõn Urv Krl Se kaart
maarjakõiv "maarjakask
Hel Ran Nõo Kam Kan Har Rõu Plv Vas kaart
naariskõiv "<vaevakask
Har kaart
raudkõiv "vaevakask
Nõo kaart
sookõiv (-kõju) "sookask
Nõo Võn Kam Ote San Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
vainukõiv "vaevakask
Har kaart
vaivakõiv "vaevakask
Rõu kaart

73397 lines parsed. 17 matching items found.