Otsingu tulemused / Search results for "agu"

aagun "aukus
Kod kaart
aamerdama "haamriga taguma
Tor Hää kaart
haga "hagu
Kuu Jäm Ans Khk Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Kse Han Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Rap Juu Lai SJn Kõp Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Rõn kaart
aga "agu
Hää kaart
agane "<hagudest
Rid Ksi Krk Hel kaart
agu (ago hagu) "<koit
Phl Hää Saa KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr KodT Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
hagu (hago) "<kaerapööris
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Emm Rei Phl Noa LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Var Tõs Khn PJg Vän Tor Hää Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pai Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn Pst Krk Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
agu (ago) "<aga kui
VNg Jõh IisR Vai Kod KJn Nõo Urv Har Rõu kaart
agudlema "riidlema
Muh Han Khn kaart
agulema "<riidlema
Jäm Ans Khk Mus Kaa Pha Vll Jaa Pöi Rei Var Tõs Khn kaart
aguline "<haraline
Lüg Muh kaart
hagune "<sorakil
Kuu Lüg Var Vil Pst kaart
hagur "otsiankur
Kuu Vai Rid Tõs Aud Kod Ran kaart
agurdama "tragima
Vai Rid Kod kaart
agurits "<otsiankur
Trm Kod kaart
agusuu "<sõnakas
Kam kaart
aibagane (aibagune) "<kahvatu
Khk kaart
haigutama (haikutama haagutama)
VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Kaa Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei LNg Rid Mar Mär Kse Var Tõs PJg Vän Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos JMd Koe VJg Iis Trm Kod Ksi Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Hel Puh Nõo San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
aknatagused "kontvõõrad
Jäm Kaa kaart
haone (haunõ) "hagudest
Nõo Ote Plv Se Lut kaart
hassõ tegema "tagumist paari mängima
Har kaart
idagused pl "kulunud
Kuu kaart
idakagu "<ilmakaar
Jõe Kuu Hlj VNg Kei JõeK kaart
ima "<magus
San Räp kaart
imama "<magusaks minema
Kam Ote Krl kaart
imatama (immatama) "<magusaks tõmbuma
Ote San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp kaart
imatuma "<magusaks tõmbuma
Krl Vas kaart
imauma (immäömä imähhümmä) "<magusaks tõmbuma
San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Räp Se Lei Lut kaart
immitet "<magushapu (leib)
Hel kaart
irduma "lagunema
Muh kaart
isetama (issetama) "<pragunema
Vas Räp Se kaart
jaagupipäev (jakuppäev)
Jõe Kuu Lüg IisR Jäm Ans Khk Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Tõs Pär Tor Hää Saa Ris Kei Juu Kos KuuK Ann Tür Pee VMr VJg Sim Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Kam San Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jagu (jägo)
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Ann Tür Pee Koe VMr Kad Rak VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
jaguline (jagolinõ) "<osanik
Hää Trm Kod Puh Se kaart
jaguma (jäguma)
Jõe Kuu Khk Mus Kaa Krj Pöi Muh Mär Juu Jür HJn Amb JMd Koe Kad Rak VJg MMg kaart
jagune "<kuuluv
Jõh kaart
jagunema (jägunema)
Vll Rei Mär Tor Hls Nõo Krl Vas kaart
jagunik (jägunik) "osanik
Lüg Emm VJg Trm Kod Lai KJn Puh Nõo Rõu Vas Räp Se kaart
jagupära "jaopärast
Lüg kaart
jagus (jägus)
Kuu Hlj Krj Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Mar Mär Vig Kse Mih Vän Koe Kad Sim kaart
jaksa "jagus
Puh Nõo Ote Rõn Kan Urv Har Rõu Plv Se Lut kaart
jalgapagu "kiiresti
Khk kaart
jäksa "jagus
Se kaart
jälg "<kartulivagu
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Mus Kaa Vll Pöi Muh Emm Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Ris Kei Rap Juu Kos Jür HJn JõeK KuuK Amb JMd JJn Tür Pai Pee Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Äks Plt Pil KJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote San Kan Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut kaart
kaagahtama "kaagutama
Se kaart
kaaganema "<kaagutama
Hää kaart
kaagatama "kaagutama
Lüg Vai Khk Tõs Juu Kos Iis Kod Nõo San Kan Krl Rõu Plv Vas Se kaart
kaagutama
Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Vll Pöi Muh Emm Rei Mar Mär Kir Kse Mih Tõs Khn Aud Tor Hää Ris Hag Rap Juu Kos JMd Tür Koe VJg Sim IisK Iis Trm Kod Pal Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Puh Nõo Ote San Urv Krl Har Rõu kaart
kaagutus "&kaagutama
VNg Tor Kos VJg Iis Trm Hls Nõo Krl kaart
kaakatama "kaagutama
Kod Se kaart
kaakma "kaagutama
Hel Rõn San Krl Lei kaart
kaalatagune "kaelus
Trv Räp kaart
kaaltagune "<kaelus värvel
Hel Ran Puh Võn Kam Ote San Kan Urv Krl Har Plv Vas kaart
kaaritama "kaagutama
Kod Kan Rõu Plv Räp Se kaart
kaaruma "kaagutama
Kuu kaart
kaarutama "kaagutama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh Khk Krj kaart
kada "ragulka
Kod TMr kaart
kadakune (kadagune) "kadakane
Jäm kaart
kaelatagune "kaelus
Jäm Muh KJn kaart
kaeltagune "kaelus
Tor Hää Pil KJn SJn kaart
kagisema "kaagutama
IisR kaart
kagu "<ilmakaar
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Kei Kos HJn JõeK Kad KJn kaart
kakatama "kaagutama
Trm Har Rõu Vas Se kaart
kakk (kakko) "kagu
Hlj Lüg kaart
keirima "keiriga taguma
Har kaart
kekotama "kaagutama
Kod kaart
kesk "kagu
Phl kaart
keskhommik (-hommiku -omigu -(h)umik -(h)omik -ummik -umigu) "<kagu
VNg Lüg Jõh IisR Vai Mus Pha Pöi Emm Käi Rei Phl LNg Rid Kul Mär Vig Kir Lih Kse Var Mih Tõs Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Rap Juu Kos HJn JõeK Amb JMd Ann Tür Pee Koe VMr Kad HljK VJg Sim Iis Trm Pal Äks Ksi Lai Plt Pil KJn SJn Hls kaart
kiiguri-kaaguri "<rahvatants
Kuu kaart
kiiratagune "kuklatagune
Käi kaart
klommima "taguma
Kuu VNg kaart
klompima "taguma
Kuu kaart
konkima "<taguma
Kuu Hlj Jäm Khk Mus Krj Pha Vll Pöi Muh Aud Ris Kei Jür Kad VJg Sim Pil SJn kaart
konksima (konksma) "<taguma
Jõe Vai Jäm Mär Kse Tõs Aud Ris Juu Amb JMd Kad Sim Trm MMg Lai Plt Pil Hel Nõo kaart
kooguh (kuagun) "kookus
Kod Plv Vas kaart
kordmagu "kiidekas
Pöi Kod SJn Vil Trv Hls Krk Hel Ran Puh Ote San Kan Krl Har Rõu Vas Räp Se Lei Lut kaart
kosu (koso) "<lagunud asi
Hää KJn Ran Puh Nõo TMr Kam Ote San Kan Urv Har Rõu Plv Vas Räp Se kaart
kraatsel "raagus oks
Jäm kaart
krabel(i) "<hagu
Jõh Vai kaart
krove "lagunenud asi
Hlj kaart
kräguldist elat "<hagu
Jäm kaart
kuagukille "kookus
Kod kaart
kukehelt "põldmagun
Kaa Krj Vll Pöi Muh kaart
kukk "vagu
Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Urv Krl Plv Vas Räp kaart
kuma "<magu
Mus Rid kaart
kuma "püksitagumik
Kuu kaart
kõkerdama "<kaagutama
HJn Kod kaart
kõketama "kaagutama
Lüg Tõs Aud Vän Nis Juu Kos Koe VMr Plt kaart
kõkkitama "kaagutama
Lüg kaart
kõlvand "lagunenud
Mih kaart
kõõgetama "kaagutama
Mär Mih kaart
kõõgutama "kaagutama
Kse Tõs PJg VJg Trm Kod Puh kaart
käägutama "<kaagutama
Khk Kaa Kse Juu Trv San kaart
kääksama "<lagunema
Kad kaart
laaguma "<hajuma
Krj Muh kaart
laagutama "<rääkima
Jõe kaart
lagu (lago) "rehepealne
Nõo Se kaart
laguja (lagujas) "<nahahaigus
Jäm Ans Khk Kär Pha kaart
lagujamari "<taim
Jäm kaart
lagujarohi "<ravimtaim
Jäm Khk Kär kaart

100 matches reached

21262 lines parsed. 100 matching items found.