specified locations: " kuu "
restrictions applied: req min 1 max 116 others min 0 max 116


Otsingu tulemused / Search results for "^(pö)"

pödrämä "<patrama
Kuu Juu kaart
pögerik "<abitu olend
Kuu kaart
pögima "ära minema
Kuu kaart
pögrüdüs "lumelörts tuisumöll
Kuu kaart
pöhlimä "lumes sumama
Kuu kaart
pöhlämäne "lohakas (töö)
Kuu kaart
pöhläs (pöhnäs) "purjus
Kuu kaart
pöhlästünd nud-part "riknenud
Kuu kaart
pöhügällä "kohevil
Kuu kaart
pöhütämä (pöütämä) "liigutama segama
Kuu kaart
pöid (peid pöüg peüd pöis pööv põud)
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Kaa Krj Pha Vll Jaa Pöi Muh Emm Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris Nis Kei Hag Juu Kos KuuK Amb JMd Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Rõu Plv Vas Räp Se kaart
pöiskimä "<pahandama
Kuu kaart
pökrämä "sumpama
Kuu kaart
pölgüd pl "koivad
Kuu kaart
pöll "<paks suits tuisk
Kuu Vai kaart
pöllämä "&pöll
Kuu kaart
pölläne "mossis
Kuu kaart
pölläüs "<suitsusammas
Kuu kaart
pöllügällä "<segamini
Kuu kaart
pöllüllä "paistes
Kuu kaart
pöllütämä "tolmutama tuiskama
Kuu Vai kaart
pölvätümä "<nähtavale tulema
Kuu kaart
pöläsk "vusserdis
Kuu kaart
pönduma (pöndümä) "pendima
Kuu Sim kaart
pöngad pl "<paadi osa
Jõe Kuu kaart
pöngäd pl "<koivad
Kuu kaart
pönkimä "<põrkima
Kuu kaart
pönkäne "<vilets
Kuu kaart
pönse "leitsakune
Kuu kaart
pöntü "<plekknõu
Kuu kaart
pörkane "tömp
Kuu kaart
pörü "<tuisk
Kuu kaart
pörüne "&pörü
Kuu kaart
pössiss (pös(s)üss) "mossis
Kuu kaart
pössitämä "mossitama
Kuu kaart
pööning (pöönik pe(e)ning penik penning)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Jäm Khk Kaa Vll Muh Rei Noa Rid Mar Kul Mär Vig Kir Lih Kse Han Var Mih Tõs Khn Aud PJg Vän Tor Hää Saa Ris Nis Rap Juu JMd Tür Pai Koe VJg Iis Kod Äks Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Kam Rõn San Krl Har Plv Vas kaart
pöör "<käi
Jõe Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Khk Kaa Krj Vll Pöi Muh Käi Rei Phl LNg Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Var Tõs Aud PJg Tor Hää Saa Ris HMd Nis Kei Hag Juu HJn Amb JMd JJn Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Vil Trv Pst Hls Krk Hel Ran Puh Nõo TMr Võn Kam Ote Rõn San Luk Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lei Lut Kra kaart
pöörama (pöör(d)ma) "<käiama
Jõe Kuu VNg Lüg Jõh IisR Vai Jäm Ans Khk Kär Mus Kaa Krj Pha Vll Pöi Muh Emm Käi Rei Phl Rid Mar Kul Mär Vig Lih Kse Han Mih Tõs Khn Aud Pär PJg Vän Tor Hää Ris HMd Kei Hag Juu Kos Jür KuuK JMd JJn Tür Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod MMg Pal Äks Ksi Lai Plt KJn SJn Kõp Trv Hls Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Räp Se Lut kaart
pöörane
Kuu VNg Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Jaa Muh Rei LNg Mar Mär Vig Kse Var Tõs Khn Aud Tor Hää Saa Ris HMd Juu JMd JJn Koe VJg Sim Iis Trm Kod Plt KJn Trv Hls Krk Nõo TMr Har Rõu kaart
pöörang
Kuu Lüg Plt Kan Har Se kaart
pöördima (pöördümä pöördume) "<pöörduma sogaseks muutuma minestama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Khk Aud KuuK Koe Kod Hel San Kan Har Rõu Plv Vas Se Lut kaart
pööripäev (pöörüpäiv)
Jõe Kuu VNg Lüg Ans Khk Kaa Pöi Muh Rei Mar Mär Vig Kse Tõs Pär Tor Hää Ris Juu JMd JJn Koe Iis Trm Kod Lai Plt KJn Trv Hls Krk Hel Ran Puh San Krl Har Plv kaart
pööritama (pöörütämä)
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh Vai Jäm Khk Vll Muh Emm Phl Mar Mär Kse Tõs Tor Hää Ris JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Plt KJn Kõp Trv Hls Krk Ran Puh Nõo Kam Kan Urv Har Rõu Plv Vas kaart
pööritus (pöörüts)
Kuu Hlj VNg Vai Khk Muh Emm Käi Kse Tõs Hää JMd Koe VJg Iis Trm Plt KJn Trv Hls Krk Puh kaart
pöörlema (pöördlemä)
Kuu Jäm Khk Vll Muh Mar Mär Kse Tõs Tor Ris JMd Koe VJg Iis Trm KJn Trv Hls Krk Puh Har Rõu Plv Vas Se kaart
pööränüs "(juukse)keeris viilukas
Kuu Har kaart
pöürik "<putukas
Kuu kaart
pöüring "halb inimene
Kuu kaart
pöürügäs "sitasitikas
Kuu kaart
pöürüksis "<pahuksis
Kuu kaart
pöürüllä "<kohevil
Kuu kaart
pöürüstämä "altkulmu vaatama
Kuu kaart
pöüskü p "<varandust
Kuu kaart
pöüstä p "<varandust
Kuu kaart

73397 lines parsed. 54 matching items found.