Otsingu tulemused / Search results for "^(lo|la)+(gun|gan)+\w"

lagane "märg porine
Mär Kse kaart
lagunama "lagunema
Kõp Trv Rõn kaart
lagunema (lagonõmma) "<sünnitama
Kuu Hlj VNg Lüg Jõh IisR Vai Kär Phl Mar Mär Kse Tor Hää Saa Ris Juu Kos HJn JõeK Amb JMd JJn Ann Tür Koe VMr Kad VJg Sim Iis Trm Kod Pal Ksi Lai Plt KJn Vil Pst Krk Hel Ran Puh Nõo Võn Kam Ote Rõn San Kan Urv Krl Har Rõu Plv Vas Se Lei kaart
lagunus "lagunenud
Kad Kod kaart
logand "logard
Kan kaart
logane "<porine
VNg Var Krl kaart
logune (logonõ) "katkine
Lüg Vas kaart

73397 lines parsed. 7 matching items found.