Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna viuks

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna viuks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna viuks