Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vits

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vits

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vits