Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna viherpuu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna viherpuu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna viherpuu