Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna verme

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna verme

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna verme