Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vend

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vend

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vend