Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vemp

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vemp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vemp