Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna veepaarid

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1201

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna veepaarid

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna veepaarid