Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vanuspuud

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vanuspuud

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vanuspuud