Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna valamu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna valamu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna valamu