Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna valamik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1212

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna valamik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna valamik