Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vaksik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1195

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vaksik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vaksik