Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vahistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vahistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vahistama