Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vagel

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vagel

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vagel