Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vaen

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vaen

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vaen