Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vaar

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vaar

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vaar