Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vaal

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vaal

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vaal