Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna vƵistkond

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna vƵistkond

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna vƵistkond