Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna uuk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna uuk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna uuk