Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna uri

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna uri

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna uri