Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ummik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1191

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ummik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ummik