Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna umb-

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna umb-

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna umb-