Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ula

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ula

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ula