Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tursuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tursuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tursuma