Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna trehtel

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1222

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna trehtel

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna trehtel