Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tragi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tragi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tragi