Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tots

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tots

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tots