Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna toos

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1220

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna toos

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna toos