Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna toop

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1214

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna toop

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna toop