Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna toober

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1198

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna toober

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna toober