Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tokk

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1215

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tokk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tokk