Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tohlik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1221

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tohlik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tohlik