Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tits

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tits

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tits