Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna teps

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna teps

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna teps