Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna teotama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna teotama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna teotama