Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tell

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1220

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tell

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tell