Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna teenikene

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna teenikene

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna teenikene