Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna teelukene

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1211

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna teelukene

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna teelukene