Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna taunima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna taunima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna taunima