Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tass

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1215

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tass

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tass